Live chat

Trenutno nismo online.

Kontaktirajte nas!
Prodaja - 061 091 091
Servis - 061 840 840

I'm offline

pon-pet 09:00h do 18:00h
sub 09:00h do 16:00h

Registracija novog korisnika
 
Lični podaci
*
*
*
Muški  Ženski
*
*
*
*
*
Da  Ne
*
*
*
*
*Registracijom pristajete na uvjete korištenja i uvjeti prodaje.
 
Izjava o korištenju ličnih podataka

Opći uvjeti korištenja i uvjeti prodaje

Informacije o trgovačkom društvu
Web Logistic d.o.o.
Ismeta Alajbegovića Šerbe 1a
71 000 Sarajevo
Email: info@weblogistic.ba
Telefon: +387 33 725 123Opće odredbe

Web Logistic d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni kupitehniku.ba. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te sprovođenja finansijskih transakcija. 

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice kupitehniku.ba. Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da su saglasni sa Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje web portala kupitehniku.ba u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe, niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.

Krajnji korisnik lično je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinke, na mjestima gdje one kao takve postoje. 
Kupi Tehniku d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Kupitehniku d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija ili bilo koju vrstu informacija. 

Korištenjem sadražaja web shop portala Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja.

Web Logistic d.o.o. poručuje Krajnjem korisniku: ukoliko se sa ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, molimo Vas da se suzdržite od upotrebe ove Internetske stranice.

Web Logistic d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja. Zbog toga, savjetujemo Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja, a kako bi ostali informisani o takvim promjenama. Nastavak korištenja stranice i nakon objave na Internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Web Logistic d.o.o. nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja.

Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih, materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja Web Logistic d.o.o.., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga.

Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na stranici ekskluzivno su pravo kompanije Web Logistic d.o.o.. i zaštićeni su  autorskim pravom, žigom i dizajnom. Kopiranje, distibucija, povezivanje i objavljivanje bez prethodne saglasnosti kompanije Web Logistic d.o.o.. je strogo zabranjeno i može dovesti do pokretanje sudskog postupka i kaznenog progona protiv počinitelja.


Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice kupitehniku.ba isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika, tako da Web Logistic d.o.o. ne garantuje (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPOTREBOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE. 

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da Kupi Tehniku d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta, koji može nastati kao posljedica navedenog, u potpunosti leži na Krajnjem korisniku. Ni u kojem slučaju Kupi Tehniku d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice. 

Uz prethodno navedene uvjete, tvrtka Web Logistic d.o.o. neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netačnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz toga proizlaze.

Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Web Logistic d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Web Logistic d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da nije prikladan.  

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije, ocjene, komentari i privatne poruke javne, a ne privatne prirode, i da uposlenici Web Logistic  d.o.o. mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim Web Logistic d.o.o. od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

Web Logistc d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Web Logistic d.o.o zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje lozinke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje tvrtka Web Logistic d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

   

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Web Logistic d.o.o.  će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

www.kupitehniku.ba je registrirana domena firme Web Logistic d.o.o.


Web Logistic d.o.o. je distributer (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane. Web Logistic d.o.o. ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Web Logistic d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu time što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem kupitehniku.ba Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost da ocijeni tačnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem kupitehniku.ba Internet stranice.

Sjedište Web Logistic d.o.o. je u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno), u nadležnosti su suda u Sarajevu i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, a koji je u vezi s ovim Uvjetima ili u vezi s njihovim sprovođenjem, u nadležnosti Suda u Sarajevu.

 

Cijene

Cijene navedene na Portalu su izražene u konvertibilnim markama (KM), s uračunatim PDV-om, vrijede za gotovinsko plaćanje, ako uz proizvod nije drugačije naznačeno.

 

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na Stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina. No, bez obzira na to, postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor. Takve situacije su izvanredne i za njih se Web Logistic d.o.o. unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

 

Akcijska prodaja

Web Logistic d.o.o. će periodično, po svojoj odluci, stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju. Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i slično.

 
Nakon isteka roka akcijske prodaje, Web Logistic d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

 


Narudžba

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na kupitehniku.ba web trgovini, može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu Web Logistic dobavljača. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

Web Logistic d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi u primjerenom roku izvršio  isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da naš dobavljač na raspolaganju nema naručeni proizvod, Web Logistic o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupovine proizvoda putem Kupitehniku web trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Web Logistic d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije. 

 

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

 


Reklamacije

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni proizvodom, isti možete zamijeniti ili vratiti u zamjenu za novac unutar osam (8) dana od prijema proizvoda. Za ostvarivanje ovog prava proizvod mora biti vraćen u originalnom pakovanju, sadržavajući svu opremu i dokumentaciju sa kojim je proizvod bio originalno isporučen.


U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te Vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo Vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.


Ukoliko prilikom prve upotrebe ustanovite neispravnost uređaja, molimo Vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku izvršili zamjenu za ispravan uređaj.


Reklamacije kupci mogu javljati putem

telefona 033/725-125 ili e-maila callcentar@weblogistic.ba

 

Kupac bi prilikom javljanja trebao znati broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime kako bismo mogli ući u trag narudžbi.

 

Načini plaćanja


1. Plaćanje on line: Pay Pal, E pay i PikPay

 

2. Plaćanje pouzećem (na adresi)3. Virmansko plaćanje:


Na svoju e-mail adresu dobiti ćete predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili putem banke, pošte ili slično. Po zaprimljenoj uplati, šaljemo vam naručene proizvode dostavom na naznačenu adresu. Ukoliko ste se odlučili za preuzimanje uređaja u Poslovnici, iste ćemo pripremiti za preuzimanje na odabranom prodajnom mjestu te vam poslati informaciju kada će proizvod/i biti omogućen za preuzimanje. Lokacija za preuzimanje je: 

Web Logistic d.o.o.

Ismeta Alajbegovića Šerbe 1A;
71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

033/725-123


Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 09:00-18:00; subota: 09:00-14:00 sati.

 

Prilikom ličnog preuzimanja, molimo Vas da prvo provjerite da li je roba spremna za preuzimanje te ponesete kopiju računa koji ste prethodno dobili putem vaše e-mail adrese. Osobno preuzimanje robe na našim prodajnim mjestima je besplatno te se  troškovi dostave ne naplaćuju.

 

NAPOMENA: za virmanske uplate roba se isporučuje tek nakon proknjiženih/evidentiranih uplata u skladu sa izvodima iz banke.

 

Garancija i servis

Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo Vas da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.


Ukoliko se radi o kvarovima unutar garantnog roka, što ne podrazumijeva kvarove nastale unutar 8 dana od preuzimanja pošiljke ili neispravnosti koje su utvrđene nakon samog preuzimanja pošiljke, kupac treba direktno kontaktirati ovlašteni servis u skladu sa uputama na garantnom listu.
Ukoliko je naručeni proizvod neispravan, ne odgovara opisu na stranici ili jednostavno ne ispunjava očekivanja kupca, moguće je, u roku osam (8) dana od primanja narudžbe, napraviti zamjenu ili povrat proizvoda. Nakon isteka roka od osam (8) dana, kupca usmjeravamo na ovlašteni servis, u skladu sa garantnim uvjetima i uputama navedenim u garantnom listu.

 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili Vam treba bilo kakvo pojašnjenje, molimo Vas da nas kontaktirate putem telefona 033/725-123 ili na e-maila callcentar@weblogistic.ba


U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni proizvodom, isti možete zamijeniti ili vratiti u zamjenu za novac unutar 8 dana od prijema proizvoda. Za ostvarivanje ovog prava potrebno je neoštećeni proizvod vratiti u originalnom pakovanju sa svom opremom i dokumentacijom s kojim je proizvod bio originalno isporučen.

 
U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

 Ukoliko prilikom prve upotrebe ustanovite neispravnost uređaja, molimo Vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku izvršili zamjenu za ispravan uređaj.

 
Reklamacije kupci mogu javljati putem telefona 033/725-123 ili e-maila callcentar@weblogistic.ba  Kupac bi prilikom javljanja treba znati broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime kako bismo mogli ući u trag narudžbi.

 

Izjava o privatnosti

Web Logistic d.o.o. se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Web Logistic d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. 

 

Prikupljanje i korištenje informacija

Web Logistic d.o.o. cijeni i štiti Vašu privatnost. U procesu realizacije tražene usluge i za davanje obavijesti i informacija vezanih uz Vašu kupovinu ili drugu uslugu, koristit ćemo samo one informacije koje ste nam svojevoljno omogućili. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj stranci na način koji nije naveden u ovoj izjavi.

 

Registracija

Kako bi napravili rezervaciju ili poslali upit na ovoj Internet stranici, korisnik prethodno mora obaviti registraciju popunjavanjem registracijskog upitnika. Tijekom registracije od korisnika se traže kontakt informacije (poput imena i e-mail adrese). Ove se informacije koriste kako bi se stupilo u kontakt s korisnikom prilikom odgovaranja na pitanja postavljenih na našoj Internet stranici te za osiguravanje privatnosti korisnika pri kontroli statusa rezervacije i unosa ili promjene podataka. 


Rezervacija

Pri rezervaciji roba ili druge usluge koju nudimo na našaoj stranici tražit ćemo osobne podatke nositelja rezervacije (poput imena, adrese, kontakt telefona i dr. ). Ti podaci koristit će se isključivo za realizaciju usluge. Podaci o plaćanju (poput broja kartice, i sl.) posebno su zatićeni i bit će dostupni samo bankama, odnosno kartičnim kućama radi autorizacije plaćanja.

 

Log datoteke

IP adrese koristimo kako bismo analizirali trendove, održavali Internet stranice, pratili kretanje korisnika i sakupili šire demografske podatke. IP adrese nisu vezane uz bilo kakve osobne podatke uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca.

 

Dostupnost informacija

Prikupljeni demografski podaci bit će dostupni našim medijskim partnerima, profesionalcima i oglašivačima. Ovo nije povezano s bilo kakvim osobnim podacima uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca. Kako bismo pružili posebne usluge, možemo se udružiti s trećom strankom. Samo kada se korisnik prijavi za ove usluge, trećoj stranci bit će dostupna imena ili druge kontakt informacije koje su neophodne za pružanje spomenutih usluga. Trećoj stranci nije dozvoljeno koristiti osobne podatke, osim u svrhu pružanja navedenih usluga.

 

Linkovi

Ova Internet stranica sadrži linkove za povezivanje na druge Internet stranice. Molimo Vas da u obzir uzmete da Kupi Tehniku ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na spomenutim drugim Internet stranicama. Naše korisnike potičemo da pročitaju izjave o privatnosti svake Internet stranice koja prikuplja osobne podatke. Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se isključivo vezano uz informacije prikupljene na ovoj Internet stranici.

 

Newsletter

Kontakt informacije, poput imena i e-mail adrese, možda će biti zatražene u slučaju da se korisnik želi prijaviti za primanje newslettera.


Upitnici

Naša Internet stranica zahtijeva podatke od korisnika putem upitnika (u vrhu stranice). Sudjelovanje u ovim upitnicima i ostalim povremeno organizovanim aktivnostima (npr. nagradne igre) u potpunosti je dobrovoljno i korisniku je ostavljen izbor da pruži ili odbije pružiti tražene podatke. Traženi podaci mogu uključivati kontakt informacije (poput imena) i demografske podatke (poput poštanskog broja ili starosne dobi). Kontakt informacije bit će iskorištene kako bi se obavijestili pobjednici i dobitnici nagrada. Rezultati upitnika bit će iskorišteni za praćenje i usavršavanje ove Internet stranica i/ili naših usluga. 

 

Sigurnost

Ova Internet stranica poduzima sve mjere kako bi zaštitila podatke o korisniku. Unošenje povjerljivih podataka putem ove Internet stranice zaštićeno je on-line i off-line. Ako se u našem formularu za registraciju od korisnika zahtijevaju povjerljivi podaci (poput osobnih podataka), ti su podaci šifrirani i zaštićeni sigurnosnim protokolom (SSL). Tijekom boravka na zaštićenoj stranici ikona lokota na dnu Internet pretraživača poput Internet Explorera, Netscape Navigatora ili drugih internet browsera je zaključana, za razliku od otključane ili otvorene ikone prilikom uobičajenog pretraživanja naših stranica. Osim korištenja SSL šifriranja, kako bismo zaštitili podatke o korisnicima na Internetu, činimo sve što je u našoj mogućnosti kako bismo iste podatke zaštitili i off-line. Pristup svim podacima o našim korisnicima, ne samo gore spomenutim povjerljivim podacima, je ograničen. Pristup povjerljivim podacima imaju samo zaposlenici kojima su isti potrebni kako bi obavili određenu uslugu. Za sva dodatna pitanja o sigurnosti na našim Internet stranicama možete nas kontaktirati putem e-maila callcentar@weblogistic.ba Posebna ponuda

Povremeno možete primati informacije o proizvodima, uslugama i posebnim ponudama te newslettere. Poštujući privatnost svojih korisnika, nudimo mogućnost odbijanja ovog tipa informacija. Molimo Vas da provjerite način odabira ovih mogućnosti.

 

Ispravci/ažuriranje osobnih podataka

Ako se korisnikovi osobni podaci (poput poštanskog broja) promijene ili ako korisnik više ne želi našu uslugu, omogućujemo ispravljanje, ažuriranje ili uklanjanje korisnikovih osobnih podataka koje posjedujemo. To se obično može izvršiti na Internet stranici MOJ RAČUN ili slanjem e-maila na adresu callcentar@weblogistic.ba

 

Obavijesti o promjenama

U slučaju da odlučimo promijeniti naša pravila o poštivanju privatnosti, obavijest ćemo objaviti na naslovnici naše Internet stranice kako bi korisnici uvijek bili upoznati s podacima koje prikupljamo, načina na koji ih koristimo i pod kojim ih uvjetima, ako takvi postoje, otkrivamo. Ako u bilo kojem trenutku odlučimo iskoristiti osobne podatke na način različit od navedenog u vrijeme kad su isti podaci dobiveni, naše ćemo korisnike obavijestiti putem e-maila. Korisnicima će biti pružena mogućnost da odobre ili odbiju korištenje tih podataka na nov način. Podatke ćemo koristiti u skladu s pravilima o poštivanju privatnosti važećima u vrijeme prikupljanja podataka.

Hvala Vam!
Upravo ste dodali sljedeći proizvod u korpu: